ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI NA POJIŠTĚNÍ A ZAČNĚTE INVESTOVAT – PORADÍM VÁM, JAK NA TO - Proč se nevyplatí bezhlavě platit životní pojištění?
Proč se nevyplatí bezhlavě platit životní pojištění?

Proč se nevyplatí bezhlavě platit životní pojištění?

07. 04. 2020 17:49 - Pojištění

Většina z nás si platí po mnoho let životní pojištění či nějakou jeho alternativu. Dalo by se říci, že tento produkt má svou tradici, jsme na něj více méně zvyklí a i přes lehce pošramocenou pověst v posledních letech, kdy díky neregulovanému trhu, část poradců nesjednávala tyto produkty úplně korektním způsobem, zjišťujeme právě v situacích jako je pandemie Covid-19, že se jedná o produkt, který může, při správném nastavení, patřit mezi klíčové pilíře ochrany rodinných financí.


Proč se nevyplatí bezhlavě platit životní pojištění?

Ale jak již bývá zvykem, i tento produkt může mít své „ale“, své „mouchy“ především díky potenciálně chybnému nastavení. K tomu, abychom měli jistotu, že máme ve finále produkt ušitý na míru a bude plnit svou funkci, nám v základu postačí zdravý selský rozum a pochopení určitých základních principů.


Jak před uzavřením či úpravou životního pojištění přemýšlet?


Nejprve je potřeba si uvědomit následující:


  1. Pojištění nás zajišťuje v základu pro případ úrazu, nemoci, invalidity a smrti (existuje i další „tuning“ ale toto je základ)
  2. Tato rizika dělíme na krátkodobá a dlouhodobá
  3. Pokud máme dostatečné finanční rezervy, některá rizika (obvykle ta krátkodobá) nepotřebujeme mít zajištěna
  4. Pojištění by mělo krýt aktuální životní potřeby, proto je nutné jej pravidelně aktualizovat
  5. Pojištění může mít výluky a ty je potřeba znát předem!
  6. Pojištění neslouží k obohacení, ale k zajištění či výpadku příjmu.
  7. Pojištění není spoření!


Další důležitou věcí je dívat se na své finance komplexně a pojištění dávat vždy do souvislosti s aktuálními finančními rezervami.


Tyto rezervy následně pravidelným investováním nebo spořením posilovat a pojištění naopak utlumovat tzn. zbavovat se závislosti na pojištění.


Jak se zbavit závislosti na pojištění viz video délka 5:25
Toť tedy úplný základ, jak nad pojištěním v principu přemýšlet. Samozřejmě životní pojištění je poměrně složitý a variabilní produkt, který je důležité následně individualizovat, vybrat vhodnou pojišťovnu, vhodný produkt, zvážit řadu proměnných a taky znát pojistné podmínky, optimálně skrz na skrz včetně výluk, které mohou být v některých situacích zcela zásadní!


Dobrou ilustrací je analýza plnění u pracovní neschopnosti v rámci pandemie COVID-19 viz tabulka níže, kterou vytvořila společnost EUCS.